Tôi đã tham gia CIC được 6 tháng. Cảm giác rất tuyệt vời. Trước khi đến CIC tôi chỉ cảm nhận được rằng thị trường crypto rất tiềm năng. Nhưng khi tham gia rồi, tôi cảm thấy mình đã thật đúng đắn khi lựa chọn thị trường non trẻ này để đầu tư.

Vốn đầu tư khởi điểm của tôi rất thấp. Nhưng đến thời điểm giá BTC 13.5 danh mục của tôi đã lời danh nghĩa được trên 40%, chưa kể những lần trade với số tiền nhỏ cũng thu được lợi nhuận.

Đợt CIC chia sẻ tín hiệu vừa rồi tôi bán 0.1 BTC ở giá 13.1 và mua vào ở giá 11.9 cũng lãi nhẹ được 120$. Đúng nguyên tắc của CIC tôi phân bổ 100$ cho các mã (khoảng 10 mã, trong đó một số mã yêu thích tôi bỏ vốn nhiều hơn). Hiện tại, hầu như tất cả các mã đều lời khi tính theo giá USD. Nhờ CIC đồng hành nên tôi cảm thấy rất tự tin ở các lần vào vốn.

Rất cảm ơn CIC đã đồng hành cùng tôi.

Thành viên CIC Nguyễn Giáng Kiều