Tôi biết đến crypto từ ngày thầy Khoa chia sẻ về LTC và XLM, tuy nhiên đến tận giữa cuối năm 2017 tôi mới tìm hiểu và tham gia thị trường. Do lúc đó BTC còn rẻ, nên cuối năm đó, tôi đã lãi rất đậm. Tuy nhiên, đó cũng là khởi đầu cho sự trượt dài của tôi, vì sau đó tôi đã dùng tiền mua rất nhiều đồng coin rác, ICO, coin MLM với một ước mơ giàu nhanh. Và tất yếu là tôi đã mất cả gốc lẫn lãi, và còn mất thêm nhiều nữa.

Sau đó, tôi đã đăng ký nhóm A của CIC nhóm kín tinh hoa về Crypto, rồi tới nhóm O. Trước khi tham gia CIC, danh mục của tôi hầu như toàn là những đồng coin rác. May mắn là từ những tư duy, chiến lược đầu tư học được qua CIC, tôi đã loại hết tất cả những đồng coin rác và bình tĩnh hơn để tìm hiểu về thị trường.

Tôi đã rút vốn và theo dõi kiến thức, thông tin của CIC một thời gian dài. Mãi đến tháng 10/2018 tôi mới bắt đầu vào lại. Hiện tại, tài khoản của tôi đã đạt mức x3. Tất cả là nhờ những chiến lược mà CIC đưa ra, cũng như CIC luôn nhắc nhở thành viên phải kỷ luật với bản thân, bình tĩnh, kiên nhẫn như hổ rình mồi. Nếu không có CIC, chắc là em lại tiếp tục bị chia tài sản của mình ra nhiều lần.

Thành viên CIC Phạm Thanh Hiệp