Xin chào CIC! Mình là thành viên mới tham gia CIC. Lớp học đầu tư 4.0 với crypto của thầy Khoa vào ngày 14-15/06/2019 vừa qua, là nền tảng ban đầu cho mình bước vào thị trường này. Qua khóa học hôm ấy và qua việc thực hành 2 tuần qua, mình mới thấm thía được những kiến thức thu được từ khóa học.

Từ những nguyên tắc đầu tư căn bản cho một investor như vốn đầu tư là những đồng tiền nhàn rỗi. Vì nếu không thì thật sự rất bất an và thiếu kiểm soát bản thân, dẫn đến sai lầm trong các quyết định. Chiến lược chia vốn đầu tư khi mức tiền đầu tư nhỏ hơn 500 triệu, để trung bình giá khi thị trường đi xuống, hoặc dùng đề chi tiêu khi cần thiết. Nguyên tắc đầu tư theo kiểu investor là 1 chiến lược dài hơi, và khi đó bản thân rất thoải mái.

Thành viên CIC Mai Văn Kiên